Sådan skåner du ryggen

Undgå rygskader ved tungtransport

Mange danskere får ondt i ryggen grundet tungtransport, hvor man altså løfter tunge genstande forkert. Når vi skal løfte tunge ting, er det de færreste, der tænker over, om vi løfter korrekt, så vi undgår smerter senere hen. Det kan være ungarbejdere, der hjælper til at med at fylde lageret op, og dermed løfter mere end de er vant til, eller hvis du er hjælpsom, og du hjælper venner eller familie med at flytte, kan du også nemt ende med at løfte meget mere, end du var forberedt på, og ofte på snævre, smalle steder, hvor det ikke er ideelt at løfte tungtransport.  

 

Husk at løft korrekt

Det er yderst vigtigt, at man altid er opmærksom på at løfte korrekt. Det kan give slemme og store skader senere hen eller med det samme, hvis du ikke er opmærksom på at hjælpe din krop bedst muligt, når du løfter. Du kan risikere at få hold i ryggen eller i lænden, eller langt værre skader, som kan påvirke din bevægelighed i lang tid fremover. Ryggen er ikke bygget til at løfte tungt. Det kræver styrke og muskulatur at kunne løfte tungt, og det kræver, at kroppen er i træning.

 

Gode råd om at løfte korrekt

Det er vigtigt, at det, du løfter, er inden for din bevægelseszone, så du nemmest kan komme til og kan udføre løftet bedst muligt. Hold tungtransporten tæt ind til kroppen og spænd op i lænden både før og under løftet. Peg dine knæ ud over fødderne, så der er masser af bevægelighed. Nu kan du løfte korrekt.  Derudover bør du spørge om hjælp, hvis du er i tvivl om, om du kan klare at løfte tungtransporten selv. Varier arbejdsmængden og pauserne, så der er mange små pauser, og du løfter forskellige størrelser og kilo. Hvis det er nødvendigt og tilgængeligt, benyt da relevante hjælpemidler, som kan afhjælpe arbejdsbyrden. Det kan være en møbelhund eller andet, så du ikke selv bærer tungtransporten i længere tid ad gangen. Til sidst, sørg for at være fysisk aktiv i din fritid og leve sundt, så forebygger du bedst muligt mod større skader.